About us

Kancelaria Malanowski i Wspólnicy została założona w 2009 roku przez doktora Janusza Malanowskiego, radcę prawnego.

Nasi prawnicy zdobywali doświadczenie zawodowe w dużych, międzynarodowych kancelariach prawnych, jak również w firmach prawniczych średniej wielkości.

Z powodzeniem łączymy styl i jakość pracy typową dla wielkich kancelarii z elastycznością oraz indywidualnym podejściem do Klienta, typowym dla mniejszych zespołów. Prawnicy naszej Kancelarii działają z pełnym zaangażowaniem i determinacją dla osiągnięcia celów stawianych przez naszych Klientów. Dzięki bogatej i różnorodnej praktyce zawodowej, wiedzy oraz doświadczeniu akademickiemu oferujemy usługi prawne na najwyższym poziomie.

Spośród najważaniejszych spraw, jakie udało nam się w ostatnich latach zakończyć z sukcesem dla naszych Klientów, należy w szczególności wymienić:

– prawomocna wygrana po stronie powoda (zagranicznego przedsiębiorcy z siedzibą na terenie UE) sporu gospodarczego o zapłatę poręczenia za dług upadłej spółki w kwocie ok. 900 tys. PLN;

– uzyskanie prawomocnego orzeczenia sądu upadłościowego w przedmiocie wydania z masy upadłości urządzeń i maszyn stanowiących własność naszego klienta o wartości przekraczającej 250 tys. EURO;

– doradztwo oraz udział w negocjacjach umowy pomiędzy firmą architektoniczną a publiczną placówką kultury. Wartość przedmiotu umowy ok. 46 mln PLN;

– doprowadzenie do ugody pomiędzy naszym klientem a konsorcjum przedsiębiorstw z branży IT/IP w zakresie zmniejszenia wysuwanych wobec naszego klienta roszczeń z kwoty ok. 12 mln PLN do ok. 0,5 mln PLN;

– prawomocna wygrana w sprawie o zasiedzenie działki gruntu położonej w Warszawie w sprawie przeciwko Skarbowi Państwa; Wartość gruntu ok. 1 mln PLN;

– prawomocna wygrana po stronie powoda w sprawie o odszkodowanie za wydaną w latach 70-tych decyzję wywłaszczeniową działki położonej w Warszawie; Przeciwnik – Skarb Państwa. Zasądzona kwota ok. 400 tys. PLN;

– prawomocna wygrana w sprawie o odszkodowanie za sprzedane przez Skarb Państwa lokale, położone w kamienicy w Warszawie. Przeciwnik – Skarb Państwa. Zasądzona na rzecz klienta kwota – ok. 1,4 mln PLN;

– doprowadzenie do prawomocnego wpisania do KRS zmian w statucie organizacji pozarządowej – pomimo sprzeciwu ze strony organu nadzoru;

– poza-procesowe uzyskanie odszkodowania na rzecz naszego klienta (ofiary wypadku komunikacyjnego) w kwocie ok. 200 tys. PLN;

– wielokrotne, prawomocne wygrane z bankami w sprawach tzw. “kredytów CHF” – łącznie kwoty zapłacone przez banki na rzecz naszych Klientów przekraczają 10 mln PLN;

Powyższe zestawienie obejmuje tylko poglądowe zestawienie najważniejszych spraw, w których reprezentowaliśmy naszych klientów zarówno korporacyjnych, jak i osób fizycznych z korzystnym dla nich wynikiem. Poza powyższym zestawieniem, Kancelaria uzyskała szereg pozytywnych rozstrzygnięć dla naszych klientów w pomniejszych sprawach. Na bieżąco także doradzamy oraz reprezentujemy klientów w szeregu postępowań spornych i niespornych.

Kancelaria Malanowski i Wspólnicy świadczy obsługę prawną na rzecz klientów korporacyjnych oraz osób fizycznych. Doradzamy także organizacjom pozarządowym.

Celem naszych działań jest satysfakcja Klienta z profesjonalnej obsługi prawnej.

Zapraszamy

email: kancelaria@malanowski.eu

tel: 22 406 09 00