Dorota Malanowska

Adwokat.

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Centrum Prawa Angielskiego i Europejskiego współtworzonego przez Uniwersytet Warszawski oraz Uniwersytet Cambridge. Ukończyła także studia podyplomowe “Negocjacje
i Mediacje” w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie.

W przeszłości związana współpracą z kilkoma warszawskimi kancelariami prawnymi. W roku 2010 ukończyła aplikację adwokacką i została wpisana na listę adwokatów Okręgowej Izby Adwokackiej w Warszawie. W latach 2013-2021 wykonywała zawód, jako radca prawny. W 2016 roku została wybrana na stanowisko Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie.

Mec. Malanowska specjalizuje się w szeroko rozumianym prawie cywilnym. Przede wszystkim zajmuje się problematyką nieruchomościową, w tym obsługą prawną projektów deweloperskich, audytem nieruchomości i roszczeniami związanymi z gruntami warszawskimi. Doradza w zakresie zawierania, wykonywania i egzekwowania umów, a także w zakresie prawa konsumenckiego. Prowadzi stałą obsługę prawną firm. Posiada także szerokie doświadczenie w prowadzeniu spraw przeciwko bankom w zakresie umów kredytowych indeksowanych do walut obcych (CHF / EUR / USD / JPY).

Prowadzi również postępowania sądowe, w tym postępowania zabezpieczające i egzekucyjne przed sądami powszechnymi i administracyjnymi, Sądem Najwyższym oraz organami administracji publicznej.

Spośród najważniejszych osiągnięć w praktyce zawodowej mec. Doroty Malanowskiej, należy wymienić:

  • Uzyskanie prawomocnego wyroku zasądzającego odszkodowanie za wywłaszczoną w latach 70-tych warszawską nieruchomość w wysokości ok. 400.000,00 PLN;
  • Doprowadzenie do zawarcia ugody pomiędzy klientem Kancelarii a dużą siecią handlową w zakresie naruszenia praw do znaku towarowego oraz firmy w kwocie ok. 100.000,00 PLN;
  • Doprowadzenie do zawarcia ugody sądowej w sprawie gospodarczej pomiędzy klientem Kancelarii, a jego kontrahentem, w zakresie wykonania umowy na obsługę techniczną eventu na kwotę ponad 100.000,00 PLN;
  • Uzyskanie w sprawie gospodarczej o zapłatę prawomocnego wyroku, zasądzającego ponad 100.000,00 PLN;
  • Doradztwo i negocjacje w sprawie ugody z zakresu praw autorskich, pomiędzy firmą architektoniczną a inwestorem – kwota ok. 200.000,00 PLN.
  • Uzyskanie wyroku zasądzającego odszkodowanie dla naszego klienta za nieruchomość przejętą na rzecz Skarbu Państwa tzw. dekretem Bieruta, w kwocie ok. 200.000,00 PLN;
  • Doradztwo oraz reprezentacja na rzecz klienta w kancelarii w sprawie o zasiedzenie działki gruntu położonej w Warszawie o wartości ok. 8.000.000,00 PLN;
  • Wielokrotne, prawomocne wygrane w procesach przeciwko bankom.

Powyższe zestawienie obejmuje poglądowy wykaz najważniejszych spraw, w których mec. Dorota Malanowska reprezentowała klientów zarówno korporacyjnych, jak i osoby fizyczne, z korzystnym dla nich wynikiem.

Poza powyższym mec. Malanowska uzyskała także szereg pozytywnych rozstrzygnięć w pomniejszych sprawach prowadzonych w ramach kancelarii.

Posługuje się biegle językiem angielskim, w tym również specjalistyczną terminologią prawniczą.

Kontakt:

email: kancelaria@malanowski.eu

tel: 22 406 09 00