Kancelaria prawomocnie wygrywa 1.240.215 PLN. Umowa PKO BP SA “Własny Kąt” nieważna.

Kancelaria prawomocnie wygrywa 1.240.215 PLN. Umowa PKO BP SA “Własny Kąt” nieważna.

PKO BP SA - nieważna umowa
Uprzejmie informujemy, że nasza kancelaria uzyskała w Sądzie Okręgowym w Warszawie kolejny wyrok, uznający umowę kredytu hipotecznego PKO BP SA Własny Kąt Hipoteczny za NIEWAŻNĄ.
Sąd podzielił naszą argumentację i zasądził na rzecz Klientów kancelarii zwrot wszystkich świadczeń, w kwocie 1.240.215,60 PLN oraz odsetki od dnia 10.11.2017 r. i koszty procesu w kwocie 11.817,00 PLN.
Warto podkreślić, że zasądzone odsetki do dnia dzisiejszego wynoszą ok. 290 tys. PLN – co daje łącznie do odzyskania od banku kwotę przekraczającą 1,5 mln PLN.
W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd zwrócił m. in. uwagę na:
  • niezgodność umowy z art. 353(1) k.c. poprzez ułożenie stosunku prawnego w sposób sprzeczny z jego z naturą, tj. z naturą umowy kredytu.
  • możliwość jednostronnego kształtowania przez Bank wysokości zobowiązania konsumenta wskutek zastosowania abuzywnych klazuzul w umowie.
  • niedostateczne wywiązanie się pozwanego Banku z obowiązków informacyjnych względem słabszej strony kontraktu, tj. konsumenta;
Wydany wyrok jest nieprawomocny. Sprawa toczyła się pod sygnaturą XXVIII C 2231/21.
Sprawę prowadzi dr Janusz Malanowski – działający ze wsparciem mec. Dorota Malanowska oraz młodszych współpracowników naszej kancelarii.