Prawomocna wygrana z Santander SA

Prawomocna wygrana z Santander SA

Wygrane chodzą parami. Tym razem poległ prawomocnie Bank Santander – nieważna w całości okazała się umowa kredytu indeksowanego do CHF “Ekstralokum” dawnego Kredyt Banku.
Sprawa szczególnie leżała nam na sercu, jako że w pierwszej instancji ją przegraliśmy – sędzia Michał Chojnacki z II Wydziału Cywilnego Sądu Okręgowego w Warszawie nie zgodził się z naszymi argumentami i oddalił powództwo. Szczęśliwie, nasza argumentacja okazała się przekonująca dla Sądu Apelacyjnego w Warszawie, który uwzględnił nasze powództwo – co bardzo ucieszyło i naszych Klientów i mnie.
Wyrok oddalający powództwo i nakładający obowiązek zwrotu kosztów bankowi został zmieniony w ten sposób, że umowa została uznana za nieważną w całości.
Jednocześnie SA zasądził całość dochodzonych pozwem środków. Kredytobiorcom ma zostać zwrócone łącznie ok. 340 tys. PLN i ok. 45 tys. CHF. Zgodnie z obecnie panującym trendem orzeczniczym, Sąd Apelacyjny oddalił roszczenie o odsetki (proces trwał łącznie pięć lat – od połowy 2017 roku). Kwota odsetek za ten okres wynosi ok. 200 tys. PLN.
W tym zakresie po otrzymaniu pisemnego uzasadnienia będziemy rozważać skargę kasacyjną do SN.
Niemniej, wyrok Sądu Apelacyjnego co do zasady uwzględnia powództwo – umowa jest prawomocnie nieważna, środki otrzymane w ramach jej wykonywania bank powinien zwrócić.
 Sprawę prowadził dr Janusz Malanowski z nieocenionym wsparciem swej małżonki, mec. Doroty Malanowskiej.