CHF

Zajmujemy się doradztwem oraz reprezentacją Klientów w sprawach o odfrankowanie / unieważnienie tzw. kredytów frankowych oraz o zwrot składek na UNWW. Uzyskaliśmy do tej pory szereg prawomocnych wyroków w procesach przeciwko bankom. Reprezentujemy kredytobiorców po stronie Powodów, jak i Pozwanych. Wartość kredytów w procesach które obsługujemy, przekracza w chwili obecnej łącznie kwotę kilkudziesięciu milionów złotych.

Sądy powszechne w wielu przypadkach uznały stosowane przez banki za niezgodne z prawem. W większości przypadków są podstawy do tzw. “odfrankowania” a niekiedy także do uznania umów za nieważne.

Okres przedawnienia w przypadku roszczeń z umów kredytowych wynosi, co do zasady, 10 lat. Przedawnienie w sprawach CHF można przerwać poprzez podjęcie odpowiednich czynności przed sądem. Przerwanie biegu przedawnienia jest także możliwe poprzez podjęcie postępowania przed Rzecznikiem Finansowym w trybie Ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich. Pozostałe działania, takie jak wezwania do zapłaty, reklamacje, wnioski do Arbitra Bankowego nie odnoszą takiego skutku i nie przerywają biegu przedawnienia.

W zakresie dochodzenia roszczeń związanych z umowami kredytowymi oferujemy następujące usługi:

  • ocenę umowy kredytowej pod kątem możliwości odzyskania nienależnych świadczeń od banku;
  • wezwanie banku do zapłaty (uruchamia naliczanie odsetek);
  • reprezentację w sądzie w sprawie przeciwko bankowi.

W naszej praktyce był tylko jeden przypadek, w którym bank zwrócił dobrowolnie składkę z tytułu UNWW na skutek naszego wezwania. Nie są znane przypadki zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z tytułu nieważności / odfrankowania umowy. Wezwania są traktowane, jako “reklamacje” i odrzucane.

Wynagrodzenie kancelarii w sprawach dotyczących CHF ma charakter mieszany i obejmuje opłatę stałą oraz wynagrodzenie dodatkowe, płatne w zależności od osiągnięcia sukcesu w sądzie. Opłaty są uzależnione od poziomu skomplikowania sprawy oraz przewidywanego nakładu pracy.

W celu uzyskania informacji odnośnie sprawy poprowadzenia sprawy o odfrankowanie kredytu / zwrot UNWW, uprzejmie prosimy o przesłanie skanu umowy z aneksami na adres kancelaria@malanowski.eu  lub telefoniczny – 22 406 09 00 / 798 87 18 17

Zapraszamy także do zapoznania się ze stroną UNWW.pl – jest to autorski blog naszej Kancelarii, poświęcony problematyce CHF.

W ramach naszej praktyki dotyczącej CHF udało nam się do tej pory uzyskać korzystne dla klientów, prawomocne orzeczenia m. in. w sprawach dotyczących zwrotu składek na UNWW. Aktualne informacje o naszych działaniach można znaleźć także na naszej stronie na Facebook.

Więcej informacji można uzyskać kontaktując się z nami mailowo lub telefonicznie.

Zapraszamy

email: kancelaria@malanowski.eu

tel: 798 87 18 17 / 22 406 09 00