CHF

Od 2016 roku zajmujemy się doradztwem oraz reprezentacją Klientów w sprawach przeciwko bankom. Uzyskaliśmy w tym czasie szereg prawomocnych i nieprawomocnych wyroków. Reprezentujemy kredytobiorców po stronie Powodów, jak i Pozwanych. Wartość kredytów w procesach które obsługujemy, przekracza w chwili obecnej łącznie kwotę kilkudziesięciu milionów złotych.

Sądy powszechne w wielu przypadkach uznały umowy stosowane przez banki za niezgodne z prawem. W większości przypadków są podstawy do uznania umów powiązanych z kursem waluty obcej za nieważne.

Przedawnienie w sprawach CHF można przerwać poprzez podjęcie odpowiednich czynności przed sądem. Przerwanie biegu przedawnienia jest także możliwe poprzez podjęcie postępowania przed Rzecznikiem Finansowym w trybie Ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich. Pozostałe działania, takie jak wezwania do zapłaty, reklamacje, wnioski do Arbitra Bankowego nie odnoszą takiego skutku i nie przerywają biegu przedawnienia.

W zakresie dochodzenia roszczeń związanych z umowami kredytowymi oferujemy następujące usługi:

  • ocenę umowy kredytowej pod kątem możliwości odzyskania nienależnych świadczeń od banku;
  • wezwanie banku do zapłaty (uruchamia naliczanie odsetek);
  • reprezentację w sądzie w sprawie przeciwko bankowi oraz
    w postępowaniu egzekucyjnym;

W naszej praktyce był tylko jeden przypadek, w którym bank zwrócił dobrowolnie pobraną składkę z tytułu UNWW na skutek wezwania. Nie są znane przypadki zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z wadliwości umowy. Wezwania są traktowane, jako “reklamacje”
i odrzucane.

Wynagrodzenie kancelarii w sprawach dotyczących CHF ma charakter mieszany i obejmuje opłatę stałą oraz premię od sukcesu, płatną w zależności od osiągnięcia sukcesu w sądzie. Opłaty są uzależnione od poziomu skomplikowania sprawy oraz przewidywanego nakładu pracy.

W celu uzyskania informacji odnośnie sprawy poprowadzenia sprawy przeciwko bankowi, uprzejmie prosimy o przesłanie skanu umowy z aneksami na adres kancelaria@malanowski.eu lub kontakt telefoniczny – 22 406 09 00 / 798 87 18 17

Zapraszamy także do zapoznania się ze stroną UNWW.pl – jest to autorski blog naszej Kancelarii, poświęcony problematyce CHF.

Aktualne informacje o naszych działaniach można znaleźć w zakładce aktualności a także na naszej stronie na Facebook.

Więcej informacji można uzyskać kontaktując się z nami mailowo lub telefonicznie.

Zapraszamy

email: kancelaria@malanowski.eu

tel: 798 87 18 17 / 22 406 09 00