Publikacje

Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz / MALANOWSKI

Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz pod red. prof. Aleksandry Wiktorowskiej i prof. Marka Wierzbowskiego (J. Malanowski, współautor), 2 wydanie, wyd. C.H. Beck, Warszawa, 2013;

Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz / MALANOWSKI

Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz pod red. prof. Aleksandry Wiktorowskiej i prof. Marka Wierzbowskiego (J. Malanowski, współautor), wyd. C.H. Beck, Warszawa, 2011;

Glosa do orzeczenia Sądu Europejskiego / MALANOWSKA

Glosa do orzeczenia Sądu Europejskiego w sprawie Access Info Europe przeciwko Radzie (sygn. T-233/09) z dnia 22 marca 2011 roku [w:] portal prawaczlowieka.edu.pl

Prawo komunikacji i łączności / MALANOWSKI

Prawo komunikacji i łączności – (J. Malanowski, współautor) rozdział w podręczniku Prawo Administracyjne pod red. prof. Marka Wierzbowskiego, wyd. LexisNexis, Warszawa 2011, wydanie 10;

Prawne aspekty procesu inwestycyjnego / MALANOWSKA, MALANOWSKI

Zasady ogólne kodeksu postępowania administracyjnego w procesie inwestycyjnym (wspólnie z mec. Dorotą Malanowską) [w:] Prawne aspekty procesu inwestycyjnego. Wyd. ABC Oficyna Wolters Kluwer Business, Warszawa 2009;

Rzeczpospolita / MALANOWSKA, MALANOWSKI

Postępowanie nakazowe ratunkiem dla zabużan (wspólnie z mec. Dorotą Malanowską) [w:] Rzeczpospolita nr 188/2009, s. C7;

Współczesne zagadnienia prawa i procedury administracyjnej, księga jubileuszowa dedykowana Prof. zw. dr. hab. Jackowi M. Langowi / MALANOWSKI

Pojęcie i koncepcje odpowiedzialności administracyjnoprawnej [w:] Współczesne zagadnienia prawa i procedury administracyjnej, księga jubileuszowa dedykowana Prof. zw. dr. hab. Jackowi M. Langowi, wyd. Oficyna Wolters Kluwer Business, Warszawa 2009;

Prawo komunikacji i łączności / MALANOWSKI

Prawo komunikacji i łączności – (J. Malanowski, współautor) rozdział w podręczniku Prawo Administracyjne pod red. prof. Marka Wierzbowskiego, wyd. LexisNexis, Warszawa 2009, wydanie 9;

Art Antiquity and Law / ZALASIŃSKA, MALANOWSKI

Good faith in art trading in Poland (wspólnie z K. Zalasińską) [w:] Art Antiquity and Law, Volume XIII, Issue 4, 2008;

Prawo komunikacji i łączności / MALANOWSKI

Prawo komunikacji i łączności – (J. Malanowski, współautor) rozdział w podręczniku Prawo Administracyjne pod red. prof. Marka Wierzbowskiego, wyd. LexisNexis, Warszawa 2007;

Przegląd Prawniczy Uniwersytetu Warszawskiego nr 2/2007 / MALANOWSKI

Konsekwencje nielegalnych działań organów władzy publicznej [w:] Przegląd Prawniczy Uniwersytetu Warszawskiego nr 2/2007

Prawo komunikacji i łączności / MALANOWSKI

Prawo komunikacji i łączności – (J. Malanowski, współautor) rozdział w podręczniku Prawo Administracyjne pod red. prof. Marka Wierzbowskiego, wyd. LexisNexis, Warszawa 2006;

Opieka–Wychowanie–Terapia nr 1/2 2006

Administracyjno-prawne aspekty sprawowania opieki nad małoletnimi [w:] Opieka–Wychowanie–Terapia nr 1/2 2006;

Studia Iuridica / MALANOWSKI

Postępowanie przed Prezesem Urzędu do spraw Repatriacji i Cudzoziemców o nadanie cudzoziemcowi statusu uchodźcy [w:] Studia Iuridica tom 42, Warszawa 2003 Misc.;