Nieruchomości

Praktyka Kancelarii związana z nieruchomościami obejmuje m. in.:

  • reprywatyzacja, w tym sprawy związane z Dekretem Bieruta i gruntami warszawskimi oraz reformą rolną;
  • doradztwo w zakresie prawa budowlanego oraz zagospodarowania przestrzennego;
  • audyt stanu prawnego nieruchomości;
  • postępowania w sprawie zasiedzenia nieruchomości;
  • doradztwo w zakresie umów zbycia nieruchomości oraz najmu i dzierżawy;
  • doradztwo i reprezentowanie Klientów w postępowaniach przed sądami wieczystoksięgowymi;
  • doradztwo w zakresie służebności przesyłu – w tym w szczególności nieruchomości z przebiegiem linii elektrycznych;

Spośród najważaniejszych spraw, jakie udało nam się w ostatnich latach zakończyć z sukcesem dla naszych Klientów, należy w szczególności wymienić:

– prawomocna wygrana w sprawie o zasiedzenie działki gruntu położonej w Warszawie w sprawie przeciwko Skarbowi Państwa; Wartość gruntu ok. 1 mln PLN;

– kilkukrotne uzyskanie pozytywnego dla klienta rezultatu w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji (polegające zarówno na uzyskaniu decyzji, jak i doprowadzeniu do jej uchylenia) oraz decyzji o warunkach zabudowy;

– prawomocna wygrana po stronie powoda w sprawie o odszkodowanie za wydaną w latach 70-tych decyzję wywłaszczeniową działki położonej w Warszawie; Przeciwnik – Skarb Państwa. Zasądzona kwota ok. 400 tys. PLN;

– prawomocna wygrana w sprawie o odszkodowanie za sprzedane przez Skarb Państwa lokale, położone w kamienicy w Warszawie. Przeciwnik – Skarb Państwa. Zasądzona na rzecz klienta kwota – ok. 1,4 mln PLN;

– nieprawomocne wygranie sprawy o odszkodowanie dot. dekretowej nieruchomości położonej na Saskiej Kępie, o wartości ok. 2,5 mln PLN;

Powyższe zestawienie obejmuje tylko poglądowe zestawienie najważniejszych spraw, w których reprezentujemyu naszych klientów z korzystnym dla nich wynikiem. Poza powyższym zestawieniem, Kancelaria uzyskała szereg pozytywnych rozstrzygnięć dla naszych klientów w pomniejszych sprawach.

Zapraszamy

email: kancelaria@malanowski.eu

tel: 22 406 09 00