Spory sądowe

Prawnicy Kancelarii posiadają rozległe doświadczenie w prowadzeniu spraw sądowych. Wielokrotnie reprezentowaliśmy naszych Klientów w procesach:

1) cywilnych

2) sądowo-administracyjnych

3) administracyjnych

4) egzekucyjnych

Spośród najważaniejszych spraw, jakie udało nam się w ostatnich latach zakończyć z sukcesem dla naszych Klientów, należy w szczególności wymienić:

– prawomocna wygrana po stronie powoda (zagranicznego przedsiębiorcy z siedzibą na terenie UE) sporu gospodarczego o zapłatę poręczenia za dług upadłej spółki w kwocie ok. 900 tys. PLN;

– uzyskanie prawomocnego orzeczenia sądu upadłościowego w przedmiocie wydania z masy upadłości urządzeń i maszyn stanowiących własność naszego klienta o wartości przekraczającej 250 tys. EURO;

– doradztwo oraz udział w negocjacjach umowy pomiędzy firmą architektoniczną a publiczną placówką kultury. Wartość przedmiotu umowy ok. 46 mln PLN;

– doprowadzenie do zawarcia ugody pomiędzy naszym klientem o konsorcjum przedsiębiorstw z branży IT/IP w zakresie zmniejszenia wysuwanych wobec naszego klienta roszczeń z kwoty ok. 12 mln PLN do ok. 0,5 mln PLN;

– prawomocna wygrana w sprawie o zasiedzenie działki gruntu położonej w Warszawie w sprawie przeciwko Skarbowi Państwa; Wartość gruntu ok. 1 mln PLN;

– prawomocna wygrana po stronie powoda w sprawie o odszkodowanie za wydaną w latach 70-tych decyzję wywłaszczeniową działki położonej w Warszawie; Przeciwnik – Skarb Państwa. Zasądzona kwota ok. 400 tys. PLN;

– prawomocna wygrana w sprawie o odszkodowanie za sprzedane przez Skarb Państwa lokale, położone w kamienicy w Warszawie. Przeciwnik – Skarb Państwa. Zasądzona na rzecz klienta kwota – ok. 1,4 mln PLN;

– doprowadzenie do prawomocnego wpisania do KRS zmian w statucie organizacji pozarządowej – pomimo sprzeciwu ze strony organu nadzoru;

– poza-procesowe uzyskanie odszkodowania na rzecz naszego klienta (ofiary wypadku komunikacyjnego) w kwocie ok. 200 tys. PLN;

– prawomocna wygrana z bankiem w sprawie zwrotu składek na UNWW – łączna zapłacona przez bank klientowi kwota wynosi ok. 20 tys. PLN;

Powyższe zestawienie obejmuje tylko poglądowe zestawienie najważniejszych spraw, w których reprezentowaliśmy naszych klientów zarówno korporacyjnych, jak i osób fizycznych z korzystnym dla nich wynikiem. Poza powyższym zestawieniem, Kancelaria uzyskała szereg pozytywnych rozstrzygnięć dla naszych klientów w pomniejszych sprawach. Na bieżąco także doradzamy oraz reprezentujemy klientów w szeregu postępowań spornych i niespornych. W wielu przypadkach prowadzimy także rozmowy ugodowe (zarówno sądowe, jak i pozasądowe), których celem jest osiągnięcie pożądanego dla Klienta rezultatu bez konieczności prowadzenia długotrwałego i kosztownego procesu sądowego.

Zapraszamy

email: kancelaria@malanowski.eu

tel: 22 406 09 00