Grunty warszawskie

W ramach naszej praktyki z zakresu Nieruchomości doradzamy w następujących sprawach dotyczących Gruntów Warszawskich / Dekretu Bieruta:

  • postępowania administracyjne związane z uzyskaniem stwierdzenia nieważności tzw. “decyzji dekretowej” – czyli decyzji odmawiającej przyznania własności czasowej;
  • postępowania o ustanowienie użytkowania wieczystego dekretowej nieruchomości;
  • wnioski składane w trybie art. 214 i 215 Ustawy o Gospodarce Nieruchomościami;
  • postępowania o odszkodowanie za sprzedane przez Skarb Państwa lokale w dekretowych kamienicach;
  • postępowania o odszkodowanie w innych procesach cywilnych przeciwko Skarbowi Państwa, wynikających z Dekretu Bieruta;
    Nasza Kancelaria wspiera działalność Stowarzyszenia Dekretowiec. Między innymi, przedłożyliśmy opinię prawną dotyczącą tzw. “małej ustawy reprywatyzacyjnej”, wskazując niekonstytucyjność znacznej części przepisów projektu nowelizacji (zob. strona 50 Druku Sejmowego nr 3195). Ustawa została skierowana do Trybunału Konstytucyjnego przez Prezydenta RP.

Obecnie nasza kancelaria zajmuje się nieruchomościami dekretowymi położonymi na terenie obecnych dzielnic Mokotów, Praga Południe i Targówek. Podejmujemy się spraw zarówno “standardowych”, jak i bardziej skomplikowanych, niekiedy ocenionych przez inne kancelarie, jako sprawy niedające nadziei na pomyślny wynik.

Spośród najważaniejszych spraw, jakie udało nam się w ostatnich latach zakończyć z sukcesem dla naszych Klientów, należy w szczególności wymienić:

– prawomocna wygrana w sprawie o zasiedzenie działki gruntu położonej w Warszawie w sprawie przeciwko Skarbowi Państwa; Wartość gruntu ok. 1 mln PLN;

– prawomocna wygrana po stronie powoda w sprawie o odszkodowanie za wydaną w latach 70-tych decyzję wywłaszczeniową działki położonej w Warszawie; Przeciwnik – Skarb Państwa. Zasądzona kwota ok. 400 tys. PLN;

– prawomocna wygrana w sprawie o odszkodowanie za sprzedane przez Skarb Państwa lokale, położone w kamienicy w Warszawie. Przeciwnik – Skarb Państwa. Zasądzona na rzecz klienta kwota – ponad 1,4 mln PLN;

– nieprawomocne wygranie sprawy o odszkodowanie dot. dekretowej nieruchomości położonej na Saskiej Kępie, o wartości ok. 2,5 mln PLN;

Powyższe zestawienie obejmuje tylko poglądowe zestawienie najważniejszych spraw, w których reprezentujemyu naszych klientów z korzystnym dla nich wynikiem. Poza powyższym zestawieniem, Kancelaria uzyskała szereg pozytywnych rozstrzygnięć dla naszych klientów w pomniejszych sprawach.

Z uwagi na fakt, że regulacje prawne dotyczące spraw dekretowych są bardzo złożone i stanowią swoistą mozaikę prawną, złożoną m. in. z regulacji ustawowych z zakresu prawa administracyjnego i cywilnego oraz obejmują zarówno prawo obecnie obowiązujące, jak i prawo z okresu PRL oraz lat przedwojennych a także wymagają gruntownej znajomości nieustannie ewoluującego orzecznictwa sądów administracyjnych oraz powszechnych i śledzenia na bieżąco doktryny prawa, zdecydowanie odradzamy ich samodzielne prowadzenie. Zajmujemy się także doradztwem z zakresu reformy rolnej.

Zapraszamy

email: kancelaria@malanowski.eu

tel: 22 406 09 00