Prawo spółek

Kancelaria prowadzi kompleksową obsługę kilkudziesięciu zagranicznych i polskich podmiotów gospodarczych, w tym w szczególności spółek oraz oddziałów zagranicznych przedsiębiorstw.

Zajmujemy się wszelkimi sprawami korporacyjnymi, związanymi z bieżącym działaniem przedsiębiorstw.

Nasze doradztwo obejmuje w szczególności:

1) tworzenie spółek

2) likwidacje, łączenie, przekształcanie przedsiębiorstw oraz spółek

3) doradztwo w zakresie umów dotyczących zbycia udziałów lub akcji

4) doradztwo przy obsłudze zgromadzeń wspólników

5) prowadzenie spraw z zakresu postępowań upadłościowych i naprawczych

Zapraszamy

email: kancelaria@malanowski.eu
tel: 22 406 09 00