RODO

Od 25 maja 2018 r. w Polsce i w innych krajach Unii Europejskiej stosowane jest Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO). W związku z tym, informujemy że Administratorem danych osobowych jest Dorota Malanowska – Kancelaria Prawna („Kancelaria”; adres: ul. Kierbedzia 4 / 306, 00-728 Warszawa). Dane są przetwarzane w celach kontaktowych i informacyjnych, w tym do udzielania informacji o zmianach przepisów prawnych, praktyce ich stosowania przez sądy i urzędy oraz o innych kwestiach, mogących interesować Klientów naszej Kancelarii. Powyższe jest realizowane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, czyli zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Dane mogą być także przetwarzane, gdy jest to niezbędne do zawarcie lub wykonania umowy i wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Kancelarii, czyli na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b oraz lit. c RODO. Dane mogą być także przekazywane podmiotom, z pomocą których Kancelaria realizuje wskazane cele, w tym podmiotom utrzymującym infrastrukturę informatyczną. Podanie danych jest dobrowolne, a w relacjach umownych stanowi wymóg zawarcia i realizacji umowy. Możliwe jest zgłoszenie sprzeciwu wobec przetwarzania danych, żądania do nich dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia. Dane przechowywane są do wniesienia sprzeciwu, a w relacjach umownych – przez czas trwania umowy i po jej zakończeniu przez okres wynikający z przepisów o archiwizacji i przedawnieniu roszczeń. Każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Cookies: Dorota Malanowska – Kancelaria Prawna, jako usługodawca strony malanowski.eu przechowuje i uzyskuje dostęp do cookies, tj. niewielkich informacji tekstowych, wysyłanych przez serwery i zapisywanych na twardym dysku, lub innym nośniku danych użytkownika, w celu: prawidłowego funkcjonowania strony malanowski.eu, konfiguracji, bezpieczeństwa i niezawodności, wyświetlania reklam, dostosowania wyświetlanych informacji do użytkownika lub analiz, statystyk, badań i audytu wyświetleń strony internetowej. Każdy użytkownik naszej witryny ma możliwość określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do cookies za pomocą ustawień swojej przeglądarki. Zgodę na przechowywanie lub uzyskiwanie dostępu do cookies przez naszą Kancelarię na Twoim urządzeniu, wyrażasz za pomocą ustawień zainstalowanej na Twoim urządzeniu przeglądarki. Dodatkowe dane osobowe, jak adres e-mail, zbierane są jedynie w miejscach, w których użytkownik wypełniając formularz wyraźnie wyraził na to zgodę. Powyższe dane zachowujemy i wykorzystujemy tylko do potrzeb niezbędnych do wykonania danej funkcji.