Wygrane sprawy CHF

Wygrane sprawy CHF

W ostatnim czasie nasza Kancelaria uzyskała w sprawach przeciwko bankom szereg orzeczeń korzystnych dla konsumentów – w tym kilka prawomocnych i nieprawomocnych wyroków, kilka postanowień o zabezpieczeniu (zawieszenie spłacania rat kredytu) oraz kilka nakazów zapłaty.

Poniżej prezentujemy przegląd najważniejszych orzeczeń uzyskanych na rzecz naszych Klientów z  pozytywnym rezultatem:

 

1)

Sprawa przeciwko mBank SA – prawomocny wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 13 maja 2021 (sygn. I ACa 104/21). Umowa kredytu uznana za nieważną, zasądzony został zwrot całości świadczeń kredytobiorcy w kwocie 285.429,83 PLN oraz odsetki i koszty procesu w łącznej wysokości 18.900,00 PLN. Wyrok został wykonany, bank przekazał naszemu Klientowi zasądzone wyrokiem kwoty.

2)

Sprawa przeciwko PKO BP SA (umowa Własny Kąt Hipoteczny) – wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 2 czerwca 2021 (sygn. XXVIII C 2231/21). Umowa została uznana za nieważną. Zasądzony został zwrot całości świadczeń w kwocie 1.240.215,60 PLN oraz odsetki i koszty procesu w kwocie 11.817,00 PLN. Wyrok co do zasady został utrzymany w mocy przez Sąd Apelacyjny w Warszawie i jest prawomocny.

3)

Sprawa przeciwko Bankowi Millennium SA – wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa z dnia 19 maja 2021 (sygn. XVI C 1590/20). Umowa kredytu hipotecznego indeksowanego kursem CHF nieważna, zasądzony zwrot całości świadczeń w kwocie 33.395,31 PLN oraz 8.944,50 CHF. Zasądzone również zostały odsetki oraz koszty procesu w kwocie 6.417 PLN. Wyrok jest nieprawomocny, bankowi przysługuje prawo wniesienia apelacji.

4)

Sprawa przeciwko mBank SA – wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy Śródmieścia z dnia 16 czerwca 2021 r. (sygn. I C 609/19). Umowa kredytu hipotecznego nieważna. Zasądzony został zwrot 75.000 PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia doręczenia pozwu oraz koszty procesu. Wyrok nie jest nieprawomocny.
 
5)

Sprawa przeciwko Bank BPH SA (umowa d. GE Money Bank) – wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 22 czerwca 2021 r. (sygn. XXV C 261/21). Umowa kredytu hipotecznego nieważna. Zasądzony  zwrot całości świadczeń w kwocie 164.286,11 PLN wraz z odsetkami i kosztami procesu w kwocie 6.417,00 PLN. Wyrok nie jest nieprawomocny.

6)

Sprawa przeciwko Bankowi Millennium SAnakaz zapłaty wydany przez Sąd Okręgowy w Warszawie w dniu 7 lipca 2021 (sygn. XXVIII C 7203/21). Zasądzony nakazem zwrot całości świadczeń kredytobiorcy w kwocie 540.793,44 PLN wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie oraz koszty postępowania w kwocie 8.324 PLN. Nakaz nie jest prawomocny, bankowi przysługuje prawo wniesienie sprzeciwu.

7)

Sprawa  przeciwko PKO BP SA (d. Nordea Habitat) nakaz zapłaty wydany przez Sąd Okręgowy w Warszawie w dniu 7 maja 2021 (sygn. XXVIII C 3801/21). Zasądzony nakazem zwrot całości świadczeń w kwocie 228.938,53 PLN wraz z odsetkami i kosztami procesu  w kwocie 8.234 PLN. Nakaz nie jest prawomocny, bankowi przysługuje prawo wniesienie sprzeciwu.

8)

Sprawa przeciwko Getin Noble Bank SA – Zabezpieczenie. Postanowienie Sądu Okręgowego z dnia 28 maja 2021 (sygn. XXVIII C 2630/21) w sprawie zabezpieczenia powództwa poprzez wstrzymanie płatności rat kredytu do czasu prawomocnego wyroku w sprawie.

9)

Sprawa przeciwko Getin Noble Bank SA – Zabezpieczenie. Postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 23 lipca 2021 r. (sygn. XXVIII C 8463/21) w sprawie zabezpieczenia powództwa poprzez wstrzymanie płatności rat kredytu do czasu prawomocnego wyroku w sprawie.

Poniżej w galerii prezentujemy niektóre z powyższych orzeczeń: